SERVICII

Vino chiar acum la Școala Auto Șanta și înscrie-te la cursurile care îți aduc certificarea profesională pe care ți-o dorești

ATESTATE PROFESIONALE

Vă oferim posibilitatea obținerii de atestate profesionale participând la următoarele cursuri:

► Cursuri pentru persoane desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier

► Cursuri de pregătire a consilierilor de siguranță ADR

► Cursuri în vederea obținerii certificării profesionale pentru: conducător auto transport persoane, marfă, agabaritice

► Cursuri de pregătire pentru conducătorii auto care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase

► Cursuri de pregătire pentru conducătorii auto transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone

Acte necesare dosarului de înscriere la cursurile de mai sus:

• copie act de identitate
• copie permis conducere

► Cursuri de pregătire pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi sau închiriere

Acte necesare dosarului de înscriere:

• copie act de identitate
• copie permis de conducere
• copie aviz medical
• copie aviz psihologic
• certificatul de cazier judiciar, în original
• adeverinţă eliberată de serviciul Poliţiei Rutiere judeţene
• copie ultimul act de studii (minim 8 clase)

► Cursuri autorizare/reautorizare instructori de conducere auto și profesori de legislație rutieră

Acte necesare dosarului de înscriere:

• copie act de identitate
• copie permis conducere
• cazier auto, în original
• certificatul de cazier judiciar, în original
• aviz medical, în original
• aviz psihologic, în original
• copie legalizată act de studii (pentru atestarea/extinderea de categorii)
• copie atestatului de instructor/profesor (pentru extinderea de categorii/perfecționare)
• adeverinţa în original eliberată de către şcoala de conducători auto unde activează (pentru extinderea de categorii/perfecționare)

► Cursuri de conducere preventivă şi siguranţă rutieră

Acte necesare dosarului de înscriere:

• copie act de identitate
• copie permis conducere